PA 6 F130

Hạt nhựa PA 6 Akulon F136-E2
Nhà sản xuất: DSM – Hà Lan
Xuất xứ: Trung Quốc