PA 6 F130-C1

Akulon F130-C1 NA99001
Nhà sản xuất: DSM – Hà Lan
Xuất xứ: Hà Lan/Trung Quốc

 

Danh mục: Từ khóa: , , , , ,