PA 6 F-X9182

Akulon F-X9182 
Nhà sản xuất: DSM
Xuất xứ: Trung Quốc