HẠT TĂNG DAI

Hạt phụ gia nhựa tăng dai
Nhà sản xuất: Exxon Mobil
Xuất xứ: Singapore

Danh mục: Từ khóa: