PA 66 KN3311

KOPA KN331F
Nhà sản xuất: Kolon – Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Màu sắc: Tự nhiên